Dodatni popust uz Visa karticu

GAGLIARDI

je partner programa povlastica za korisnike premium bankarskih kartica Visa Gold, Visa Platinum i Visa Infinite.

Klijentima koji plaćaju račun bankarskim karticama Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinite, bilo koje srpske ili strane banke, pružaju se sledeće povlastice:

7% popusta za Visa Gold kartice

10% popusta za Visa Platinum i Visa Infinite kartice

Povlastice se pružaju klijentu ako klijent kaže da je korisnik kartice Visa Gold, Visa Platinum i Visa Infinite pre plaćanja karticom.

Kartica je važeća ako sadrži sledeće podatke:

• Karton deponovanog potpisa korisnika kartice,
• Datum prestanka važenja kartice (obično je naveden u formatu MM/GG; kartica važi do poslednjeg dana navedenog meseca, na primer 12/16 označava da kartica važi do 31. 12. 2018).

Odredite vrstu kartice u skladu s posebnim obeležjima kartica Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinite

• Svi oblici Visa kartica imaju logotip VISA
• Visa Gold – kartica „zlatne” (metalikžute) boje bilo kojih nijansi, ili koja ima natpis Gold. Jedinstveno posebno obeležje je hologram „golub u letu” zlatne boje (na drugim karticama hologram je srebrn).
• Visa Platinum – kartica ili „srebrne” (metalik sive) boje bilo kojih nijansi ili koja ima natpis Platinum.
• Visa Infinite – kartica (obično tamne boje) koja ima natpis Infinite.

Ako je iz bilo kojih razloga teško odrediti vrstu kartice, a klijent insistira da ima premium karticu treba mu dati popust!

U slučaju pitanja koja se pojave pozovite organizatora programa Idea Port na telefon: 060 81 99 751