MARAMICA SAZ MIFSUD PETROLEJ MANJA

SKU: GH1795BUNI

1,614 RSD 2,690 RSD
Naša inspiracija za Jesen Zima 2020 bila je zima u Veneciji. Od kraja januara na dalje, Mle?ani zapo?inju pripreme za karneval. Iako je grad ?esto i dalje poplavljen, a vjetrom do?ekani gosti neustrašivo slave ovaj festival koji ozna?ava po?etak kraja zime. Radili smo u saradnji sa lokalnim talentovanim malteškim dizajnerom Saz Mifsudom na nizu dodataka inspirisanih ovim dekadentnim maskama i kostimima. Doga?aji koji su se desili ove godine su zna?ili da nismo mogli otputovati u Veneciju na snimanje, ali ipak c?emo crpiti nadahnuc?e iz ove tradicije koja ozna?ava po?etak boljih vremena pred nama
  • 100% Svila
  • Proizvedeno u Italiji
  • Isklju?ivo hemijsko ?iš?enje

you might also like

Gledali ste