Uslovi korišćenja

1. DEFINICIJE

“Mi,Naš,Naši” se odnosi na Gagliardi, Registrovana kancelarija A11 Industrial Estate Marsa, Malta, MRS 3000

“Roba” znači proizvod koji je Gagliardi ponudio Ili se složio da isporuči kupcu u skladu sa ovim uslovima.

“Vi” se odnosi na osobu koja je napravila porudžbu za robu koja je prihvaćena sa naše strane

2. AUTORSKA PRAVA

Autorska prava. Sva prava, uključujući autorska prava I prava na baze podataka,na www.gagliardi.rs I njegovog sadržaja su vlasništvo ili licencirana na Gagliardi ili na drugi način koristi Gagliardi kako je dozvoljeno važećim zakonima. Pristupanjem www.gagliardi.rs, slažete se da ćete pristupiti sadržaju samo za privatnu upotrebu ali ne I za bilo kakvu komercijalnu ili javnu upotrebu. Možete preuzeti I koristiti usluge I servis na jednom računaru istovremeno I možete štampati jediničnu kopiju bilo kog sadržaja na www.gagliardi.rs za ličnu upotrebu. Osim kada je dopušteno gornjim propisima, vi se obavezujete da ne kopirate, postavljate niti na jednom medium (uključujući I na bilo kom drugom Web sajtu), distribuirate, emitujete, re-emitujete, modifikujete, ili pokazujete u javnosti bilo koji deo www.gagliardi.rs bez prethodnog pismenog odobrenja Gagliardi ili u skaldu saAktom o Autorskim pravima, Dizajnu I Patenstima iz 1988 I svih potonjih pravila

3. VAŠE PREDSTAVLJANJE

Potvrdjujete da imate najmanje 18 godina starosti I da imate zakonsko pravo I sposobnost da stupite u ovaj ugovor te da koristite bilo debitnu ili kreditnu platnu karticu za plaćanje Proizvoda. Takođe, potvrđujete da su sve informacije koje ste nam dali tačne I istinite. Ujedno nas ovlašćujete da možemo izvršiti provere I autorizaciju sa izdavaocem kartice.

4. OSIGURANJE

Saglasni ste za potpuno oslobađanje odgovornosti nas, naših zaposlenih, agenata I dobavljača, od I protiv svim tužbi, obaveza, šteta, gubitaka, troškova I izdataka nastalih kršenjem ovih pravila I uslova od strane Vas ili Vašim korišćenjem ovo Web sajta ili korišćenjem od strane bilo koje druge osobe koja je pristupila ovom Web sajtu koristeći vaš nalog ili lične informacije.

5. CENE

Sve cene na Web sajtu su sa uključenim PDV gde je to primenjivo, ali bez troškova transporta osim ako to nije naglašeno na drugi način. Cene I dostupnost Proizvoda mogu biti promenjene u bilo koje vreme bez prethodnog obaveštenja.Cena po kojojste kupili Proizvod je cena koja je bila na ovom Web sajtu u vreme kada ste napravili porudžu. Ene u našim prodavnicama I outlet prodavnicama može biti različita u odnosu na cene na našem Web sajtu.

6. BOJA

Mi činimo sve napore da osiguramo da slike naših Proizvoda na našem Web sajtu budu tačne. Međutim, zbog razlika između monitora boja proizvoda koju vidite može se razlikovati od svoje prave boje.

7. UPUTSTVO ZA ODRŽAVANJE

Kada Proizvod ima upute za održavanje morate se pridržavati ovih uputstava.Mi ne možemo biti odgovorni za bilo koju štetu ili gubitak u slučaju da niste sledili uputstva.

8. PORUDŽBE

Gagliardi će preduzeti sve razumne korake da osigura da podaci za Vašu deitnu ili kreditnu articu (Poverljive informacije) ostanu sigurni. Međutim, ukoliko do toga nije došlo usled naše nemarnosti , ne možemo biti odgovorni za bilo kakve gubitke nastale neautorizovanim pristupom treće strane Vašim Poverljivim informacijama

9. KAKO SE FORMIRA UGOVOR IZMEĐU VAS I NAS

Nakon pravljenja porudžbe, Vi ćete primiti e-mail od nas (poslat na e-mail adresu koju ste naveli prilikom postavljanja porudžbe) sa obaveštenjem da smo primili Vašu porudžbu. Molim Vas da razumete da ovo ne znači da je Vaša porudžba prihvaćena. Vaša porudžba za nas predstavlja ponudu da želite da kupite Proizvod.Sve porudžbe su moraju biti prihvaćene sa naše strane, I mi ćemo Vas obavestiti sa e-mail porukom da potvrdjujemo da je Proizvod poslat (“Potvrda Slanja”). Ugovor između nas (“Ugovor”) će biti validan kada Vam dostavimo Potvrdu o slanju.

Molimo Vas da shvatite , da kada jednom postavite porudžbu, nismo u mogućnosti da je menjamo.

Please note, once you have placed an order with us, we are unable to amend it.

10. PLAĆANJE

Kada je plaćanje obavljeno sa debitnom ili kreditnom karticom, autorizovali ste nas da zadužimo vašu karticu sa ukupnim troškom Proizvoda uključujući PDV I troškove dostave. Sav povrat novca u skladu sa politikom povrata ili otkaza porudžbe će biti vraćen na istu karticu. Ukoliko plaćanje nije izvršeno u potpunosti , možemo otkazati Vašu porudžbu i/ili suspendovati svaku daljnu isporuku ka Vama.

11. NAŠA ODGOVORNOST

(A.1) Mi Vam garantujemo da je svaki proizvod kupljen od nas putem sajta zadovoljavajućeg kvaliteta I razumnog kroja za sve svrhe za koje se takvi proizvod najčešće koriste

(A.2) ) Naša odgovornost za gubitke koje ste imali kao rezultat prekida ovog ugovora je striktno ograničena na cenu po kojoj ste kupili Proizvod I bilo kakve druge gubitke predviđene kao posledica prekida Ugovora . Gubici su predvidivi ukoliko su bili sagledivi u momentu kada je porudžba bila prihvaćena sa naše strane.

(A.3) Ovo ne isključuje ili ograničava našu odgovornost u:

(a) za smrt ili ličnu povredu uzrokovanu našom nemarnošću

(b) uslovi navedeni u delu 2(3) u Aktu o Zaštiti Potrošača 1987

(c) za prevaru ili lažno predstavljanje

(d) za bilo koju stvar koja bi bila ilegalna ili pokušaj izbegavanja naše odgovornosti

(A.4) Mi ne možemo biti odgovorni za indirektne gubitke koji su se desili kao sporedni efekat glavnih gubitaka ili štete koja nije bila predvidiva sa naše ili vase strane ali nije ogranićena na :
(a) gubitak prihoda ili zarade

(b) gubitak zaposlenja

(c) gubitak profita ili ugovora

(d) gubitak očekivane uštede

(e) gubitak podataka ili

(f) gubitak informacija

omogućeno da ova klauzula (A.4) neće sprečiti žalbe za štetu ili gubitak vase materijalne imovine koji su obuhvaćeni pod uslovima klauzule (A.1) ili klauzule (A.2)ili bilo kojih drugih žalbi za direktni finansijski gubitak koji nije isključen kategorijama (a) do (f) uključujući Iovu klauzulu (A.4)

12. DOSTUPNOST I ISPORUKA

Ukoliko nam dostavite uputstva koja se odnose na isporuku vase porudžbe (uključujući, bez ograničenja, uputstva da ostavimo Proizovd na određeno mesto, van kuće ili kod komšije) vi ste odgovorni za tačnost ovih uputstava I mi ne možemo biti odgovorni prema vam u slučaju bilo kakve štete I gubitka Proizvoda kao rezultat postupanja u skladu sa vašim uputstvima

13. RIZIK I NAZIV

Proizvod će biti vasa odgovornost od momenta isporuke.

GREŠKE I PROPUSTI

Gagliardi će učiniti sve napore da osigura da informacije na ovom WEB sajtu I u dokumentaciji koju Vam možemo poslati (“informacija”) budu tačne. Međutim , ne možemo da pravimo obečanja vezano za informacije I nismo odgovorni za bilo kakvu štetu , direktnu, indirektnu ili posledičnu, koja se može desiti kao rezultat te informacije, osim u slučajevima kada nam nije omogućeno zakonom da isključimo svoju odgovornost.

14. DOGAĐAJI IZVAN NAŠE KONTROLE

Ne možemo biti odgovorni za bilo kakvu grešku u neizvršenju ili propuštanje izvršenja bilo koje od obaveza pod ovim Ugovorom koje su prouzrokovane događajima izvan naše razumne kontrole (“Force Majeure Event”).

Viša Sila uključuje bilo koji akt, dpgađaj, nedogađanje, propust ili incident izvan naše razumne kontrole I uključuje #bez ograničenja# sledeće:

(a) štrajkovi, blokade ili druge industrijske akcije

(b) građanske nemire, pobune, invazije, pretnje terorističkim napadima ili terorističke napade, rat (objavljen ili ne ) ili pretnja ili pripreme za rat

(c) požare, eksplozije, oluja, poplava, zemljotresa, klizišta, epidemija ili prirodnih katastrofa

(d) nemogućnosti upotrebe železnice, brodovam avio saobraćaja, transporta kamionom ili druge vrste javnog ili privatnog transporta

(e) nemogućnosti upotrebe javnih ili privatnih telekomunikacionih mreža

(f) akta, uredbe , zakoni, propisi ili ograničenja bilo koje vlade

Naše delovanje predviđeno bilo kojim Ugovorom će biti suspendovano u period dejstva Više Sile I imaćemo produženo vreme za ispunjenje obaveza u dužini trajanja događaja Više Sile.
Mi ćemo učiniti ve razumne korake da nađemo rešenje da ispunimo naše obaveze unatoč događajima usled Više Sile.

15. OPŠTE NAPOMENE

Ukoliko je bilo koji deo ovih uslova pogrešan, neispravan ili neprimenjiv (uključujući I bilo koji deo kojim isključujemo našu odgovornost ka vama), validnost, legalnost ili neprimenjivost bilo kog drugog dela tih uslova neće biti osporena. Ovaj ugovor je u skaldu sa Engleskim zakonom.
Mi ne dajemo mogućnost prenosa ugovornih prava na treća lica, te Ugovor (Prava Trećih lica) 1999 se neće primenjivati na bilo koji ugovor između nas.